Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Łukasz Zdanowski

Oficer pożarnictwa. Ukończył studia podyplomowe PŁ na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W zakresie BHP współpracuje z wieloma podmiotami zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do pracodawców którzy chcą uniknąć wypadków w pracy, jak i podnieść świadomość pracowników odnośnie bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Szkolenie okresowe BHP jest jedynym obowiązkowym szkoleniem, które musi odbyć pracownik na polecenie pracodawcy nie później niż rok od zatrudnienia.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają zapewnić pracownikom wiedzę na temat:

 • czynników środowiska pracy, powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
 • środków i działań zapobiegawczych,
 • przepisów i zasad bhp niezbędnych do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku,
 • odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów bhp,
 • wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób,
 • postępowania w razie awarii w tym pożarów,
 • udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1.  Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2.  Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed    zagrożeniami  dla zdrowia i życia pracowników.

3.  Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4.  Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie 6-godzinne

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe