Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Jolanta Sawicka

Praktyk, od kilkunastu lat pracujący w strukturach działów kadrowo-płacowych, zróżnicowanych firm polskich i zagranicznych. Audytor procesów kadrowo-płacowych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do osób pracujących na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac, chcących poszerzyć swoją wiedzę o przepisy prawa pracy obowiązujące w 2017 roku w temacie planowania i rozliczania czasu pracy, jak również do osób, które chciałyby w przyszłości objąć powyższą ścieżkę kariery zawodowej. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas jednodniowego  szkolenia zaktualizujesz i uporządkujesz pojęcia dotyczące czasu pracy, w oparciu o aktualny stan prawny, najnowsze interpretacje urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego. Szkolenie dostarczy  praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia harmonogramów czasu pracy w dostępnych jego wariantach, rozliczania w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ze wskazaniem na optymalne warianty możliwe do wdrożenia zgodne z wykładnią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspekcji Pracy.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. Podstawowe zagadnienia i dokumentacja dotycząca czasu pracy

 • Pojęcie czasu pracy – co do niego zaliczamy?
 • Wymiar czasu pracy, norma czasu pracy
 • Tworzenie prawidłowych harmonogramów w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy: lista obecności, elektroniczny system ewidencji

2. Systemy, rozkłady czasu pracy i jego organizacja

 • System czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy oraz pozostałe warianty
 • Rozkład czasu pracy ogólny i indywidualny
 • Norma czasu pracy: dzienna, dobowa, średniotygodniowa
 • Doba pracownicza i możliwość jej uelastycznienia
 • Ustalanie organizacji czasu pracy i okresu rozliczeniowego

3. Odpoczynek pracownika i dodatkowe przerwy w pracy

 • Odpoczynek w czasie pracy: dobowy i tygodniowy
 • Przerwa śniadaniowa, przerwa na karmienie dziecka
 • Przerwa dla osób pracujących przy monitorze ekranowym
 • Czas szkolenia bhp oraz wykonywania badań lekarskich
 • Wyjście prywatne pracownika

4. Rozliczanie czasu pracy

 • Praca w niedziele, święta i dni wolne od pracy według harmonogramu
 • Obliczanie maksymalnej liczby godzin pracy wraz z nadgodzinami – czy 48 godzin w tygodniu, to prawidłowa ilość?
 • Rozliczanie nadgodzin w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Ustalanie wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Terminy wypłat wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dobowe i średnio tygodniowe
 • Udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i pracodawcy
 • Rozliczanie czasu pracy na przełomie okresów rozliczeniowych
 • Podróż służbowa w ewidencji czasu pracy

5. Czas pracy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • Obniżona norma dobowa i tygodniowa
 • Przerwa dodatkowa
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • Płatne zwolnienie od pracy osoby niepełnosprawnej
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe