Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Jolanta Sawicka

Praktyk, od kilkunastu lat pracujący w strukturach działów kadrowo-płacowych, zróżnicowanych firm polskich i zagranicznych. Audytor procesów kadrowo-płacowych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do osób pracujących na stanowisku specjalisty do spraw kadr chcących uaktualnić swoją wiedzę o przepisy prawa pracy obowiązujące w 2017, jak również do osób, które chciałyby w przyszłości objąć powyższą ścieżkę kariery zawodowej. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas jednodniowego  szkolenia zaktualizujesz i uporządkujesz obowiązki specjalisty do spraw kadr w oparciu o aktualny stan prawny, najnowsze interpretacje urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego. Szkolenie ugruntuje  praktyczną i zaktualizowaną wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, akt osobowych jak i szeregu powiązanych z nimi dokumentów pracowniczych.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz zasady jej prowadzenia

2. Część „A“ akt osobowych – dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy

 • Dane osobowe jakich możemy żądać od kandydata na pracownika
 • Dokumentacja niezbędna do zatrudnienia pracownika i założenia akt osobowych – kserokopia czy dokument w oryginale?
 • Dane osobowe – czego możemy wymagać i na jakim etapie?
 • CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy od poprzednich pracodawców
 • Skierowanie na badania lekarskie oraz orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych

3. Część „B“ akt osobowych – dokumentacja dotycząca trwającego stosunku pracy

 • Umowa o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia – co powinny zawierać i kiedy je wręczyć.
 • Umowa o pracę: umowa na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony w świetle nowelizacji przepisów z 2016 roku
 • Potwierdzenie umowy o pracę oraz innych dokumentów, z którymi zapoznaje się pracownik
 • Dokumentacja dotycząca szkolenia wstępnego i okresowego bhp
 • Wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub ich zmiana w trybie porozumienia zmieniającego
 • Dokumentacja dotycząca kar porządkowych i nagród
 • Dokumentacja dotycząca korzystania z urlopów - sposób formułowania i podstawa prawna

4. Część „C“ akt osobowych – dokumentacja dotycząca ustania stosunku pracy

 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązanie stosunku pracy w innym trybie
 • Okresy wypowiedzeń umów o pracę w świetle nowych przepisów
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy po zmianach z 2016 roku
 • Świadectwo pracy – zasady jego wydawania w 2017 roku
 • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

5. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe