Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Jolanta Sawicka

Praktyk, od kilkunastu lat pracujący w strukturach działów kadrowo-płacowych, zróżnicowanych firm polskich i zagranicznych. Audytor procesów kadrowo-płacowych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do osób pracujących na stanowisku specjalisty do spraw kadr, chcących uaktualnić swoją wiedzę o przepisy prawa pracy obowiązujące w 2017, jak również do osób, które chciałyby w przyszłości objąć powyższą ścieżkę kariery zawodowej. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas jednodniowego  szkolenia zaktualizujesz i uporządkujesz obowiązki specjalisty do spraw kadr w oparciu o aktualny stan prawny, najnowsze interpretacje urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego. Szkolenie ugruntuje  praktyczną wiedzę w zakresie udzielania jak i rozliczania urlopów oraz nieobecności z uwzględnieniem zmodyfikowanych w 2016 roku przepisów dotyczących rodzicielstwa.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

1. Urlop wypoczynkowy

 • Wymiar urlopu pracownika, urlop na żądanie, urlop dodatkowy pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Urlop pracownika zatrudnionego w trakcie roku kalendarzowego
 • Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu
 • Zasady naliczania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

2. Urlop okolicznościowy

3. Urlop bezpłatny

4. Urlop macierzyński

 • Wymiar urlopu macierzyńskiego
 • Zasady naliczania wynagrodzenia za urlop macierzyński
 • Tryb składania wniosku
 • Choroba i pobyt w szpitalu matki lub dziecka podczas trwania urlopu macierzyńskiego

5. Urlop rodzicielski

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach wprowadzonych w 2016 roku
 • Udzielanie urlopu rodzicielskiego w częściach
 • Zmienione zasady łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
 • Terminy składania wniosków
 • Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

6. Urlop wychowawczy

 • Prawo do urlopu wychowawczego
 • Wymiar urlopu wychowawczego i wydłużony okres na jego wykorzystanie
 • Urlop wychowawczy w częściach w powiązaniu z urlopem rodzicielskim
 • Urlop wychowawczy a prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Urlop wychowawczy w przypadku dziecka z niepełnosprawnością
 • Termin składania wniosków o urlop wychowawczy
 • Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru etatu w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego
 • Składki na ubezpieczenia społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

7. Urlop ojcowski

 • Wymiar urlopu ojcowskiego oraz zasady składania wniosku
 • Podział urlopu ojcowskiego na części

8. Opieka nad dzieckiem – 2 dni zwolnienia

 • Wybór skorzystania z opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym lub w przeliczeniu na dni
 • Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracujących w systemie równoważnym.
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe