Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Agnieszka Przybył

Menadżer sprzedaży z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w budowaniu zespołów i zarządzaniem nimi, popartym mierzalnymi sukcesami.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Kurs dedykujemy szeroko pojętej kadrze menadżerskiej, zapraszamy w szczególności szefów i właścicieli firm, liderów zarządzających zespołami, menadżerów pracujących z zasobami ludzkimi, zapraszamy też członków zespołów pracowniczych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje pracy w zespole.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • Otrzymasz wiedzę z obszaru budowania zespołów
 • Nauczysz się budowania współpracy między członkami zespołu
 • poznasz skuteczne metody komunikacji w zespole
 • Poznasz też metody i narzędzia motywacyjne
 • Zrozumiesz mechanizmy rządzące zespołem i ich wpływ na osiąganie sukcesu w pracy, otrzymasz wiedzę jak skutecznie stawiać przed zespołem cele, monitorować pracę i zarządzać realizacją zadań
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 • Jak definiować zespół
 • typy zespołów
 • zmiany zachodzące w zesple
 • Rola menadżera w zespole
 • znaczenie delegowania zadań
 • umiejętność wyznaczania zadań
 • współpraca w zespole
 • skuteczna motywacja
 • Efektywne delegowanie
 • komunikacja w zespole
 • komunikacja z poszczególnymi członkami grupy
 • ocena pracownika i informacja zwrotna
 • skuteczna integracja
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • warsztaty kreatywne

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe