Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • lunch
  • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Na spotkanie zapraszamy osoby odpowiedzialne za przygotowanie deklaracji podatkowych, jak również do osób, które chciałyby w przyszłości objąć powyższą ścieżkę kariery zawodowej. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W trakcie spotkania przedstawimy genezę wprowadzenia JPK. Omówione również zostaną  zasady przygotowywania i dostarczenia do organów podatkowych poszczególnych struktur oraz sposoby ich prawidłowego agregowania (JPK_VAT, JPK_KR,  JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG oraz nowa struktura JPK_PA). Szczegółowo zostanie również omówiona funkcjonalność Nowej Aplikacji Klienckiej, która może wspomóc programy księgowe w tworzeniu i wysyłaniu plików JPK.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1. Założenia oraz przepisy wprowadzające obowiązek wdrożenia JPK oraz sporządzania i dostarczania JPK_VAT.

2. Terminy oraz zasady dotyczące wprowadzenia poszczególnych struktur JPK.

3. Sposoby dostarczania JPK - omówienie różnic dotyczących comiesięcznego przesyłania JPK_VAT a dostarczaniem JPK na wezwanie organu podatkowego.

4. Omówienie zasad przygotowywania JPK_VAT pod kątem zawartości merytorycznej (w tym: pola obowiązkowe, pozycje opcjonalne, prezentacja informacji zawartych w strukturach w odniesieniu do danych zawartych deklaracji VAT).

5. Omówienie funkcjonalności Nowej Aplikacji Klienckiej a także sposoby walidowania plików JPK pod kątem zgodności z wzorcową strukturą.

6. Analiza najczęściej występujących problemów związanych z wygenerowaniem  poszczególnych struktur JPK oraz wskazanie rozwiązania z uwzględnieniem wyjaśnień MRiF.

7. Omówienie sytuacji zobowiązujących do sporządzenia korekt JPK_VAT oraz zasady ich przesyłania.

8. Procedura weryfikacji plików JPK przez organy podatkowe oraz  wpływ Jednolitego Pliku Kontrolnego na czynności kontrolne.

9. Odpowiedzialność karna za niewypełnianie obowiązku przesyłania  JPK­_VAT.

10. Odpowiedzi na pytania.

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
  • wykład
  • dyskusja moderowana
  • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe