Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu procedury podatkowej oraz podatków pośrednich (VAT, akcyza). Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do: 

 • księgowych,
 • doradców podatkowych, 
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich trybów weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.03.2017 roku.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

I.   Dwie równoległe procedury

 • organy podatkowe
 • czynności uregulowane w Ordynacji podatkowej
 • czynności uregulowane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

II.  Czynności sprawdzające

 • zakres
 • wezwania
 • kontrole krzyżowe

III. Kontrola podatkowa

 • definicja i zakres
 • prawa i obowiązki
 • zakończenie

IV.  Postępowanie podatkowe

 • wszczęcie postępowania
 • zasady ogólne
 • wezwania i doręczenia
 • pełnomocnictwa
 • postępowanie dowodowe
 • decyzje
 • postępowanie odwoławcze

V.  Kontrola celno-skarbowa w trybie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

 • definicja i zakres
 • prawa i obowiązki
 • zakończenie kontroli
 • postępowanie prowadzone po kontroli celno-skarbowej
 • tryb odwoławczy, w tym skarga do sądu administracyjnego

VI.  Przepisy przejściowe

VII. Różnice między kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową

VIII.   Różnice między kontrolą celno-skarbową a obowiązującym do 28.02.2017 r. postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organy kontroli skarbowej

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe