Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie jest adresowane do osób rozpoczynających prace w księgowości, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, zamierzających samodzielnie prowadzić dokumentacje podatkową oraz do wszystkich zainteresowanych tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas spotkania przygotujemy Państwa do samodzielnego rozliczania dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy wykorzystaniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1. Omówienie, kto może rozliczać się na zasadach ogólnych, procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi oraz zasady prowadzenia ksiąg:

 • metoda kasowa,
 • metoda memoriałowa.

2. Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, materiałów i usług,
 • pozostałe przychody.

3. Koszty uzyskania przychodów:

 • koszty zakupionych towarów handlowych i materiałów – zasady księgowania,
 • koszty uboczne związane z zakupem np. koszty transportu, załadunku czy ubezpieczenia towaru podczas transportu,
 • wynagrodzenia stawiane do dyspozycji pracownikom (w gotówce i w naturze).
 • pozostałe koszty,
 • koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym.

4. Omówienie dowodów księgowych:

 • Faktury VAT,
 • Faktury korygujące,
 • Faktury VAT RR,
 • Listy płac,
 • Noty korygujące,
 • Dzienne zestawienia sprzedaży,
 • Dowody wewnętrzne

5. Środki trwałe:

 • Pojęcie i definicja środków trwałych. Omówienie pomiędzy środkiem trwałym a wyposażeniem.
 • Amortyzacja środków trwałych, metody wyliczania zużycia
 • Ewidencja środków trwałych.

5. Ustalenie zaliczek  na podatek dochodowy w trakcie roku.

6. Remanent początkowy i końcowy.

7. Zamknięcie księgi oraz ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu.

8. Podatkowa księga przychodów i rozchodów a Jednolity Plik kontrolny.

9. Panel dyskusyjny

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe