Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do pracowników biur rachunkowych jak również do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę podatkową. 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Podczas jednodniowego szkolenia słuchacze zaktualizują i uporządkują wiedzę związaną z opodatkowaniem dochodów poza granicami kraju. Poznają również  najnowsze interpretacje organów podatkowych w tym zakresie.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1. Omówienie definicji ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego, w tym:

 • rozliczanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków poza granicami kraju,
 • rozliczanie dochodów osób zagranicznych pracujących w Polsce.

2. Wskazanie w jaki sposób należy ustalić rezydencję podatkową, w tym:

 • pojęcie „miejsca zamieszkania” oraz „centrum interesów  życiowych”,
 • ustalenie rezydencji na gruncie umów o unikaniu podwójnego  opodatkowania.

3. Omówienie metod mających zastosowanie do opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju:

 • metoda wyłączenia z progresją.
 • metoda proporcjonalnego zaliczenia podatku.
 • opodatkowanie dochodów osiąganych w państwie, z którym nie  mamy  zawartej umowy.
 • rozliczenie podatku osób osiągających dochody w kilku krajach.

4. Płatnik zatrudniający obcokrajowców oraz rozliczający pracowników pracujących poza granicami kraju, z uwzględnieniem:

 • certyfikatu rezydencji,
 • rodzaju i wysokości pobieranego podatku,
 • informacji o przychodach.

5. Ustalenie wysokości dochodu z zagranicy podlegającego opodatkowaniu, w tym:

 • ustalenie wysokości diety,
 • omówienie zasad przeliczania walut na złote,
 • ustalenie kosztów uzyskania przychodu.

6. Ulgi i odliczenia przysługujące podatnikom, w tym rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Omówienie obowiązujących formularzy podatkowych (PIT-36, PIT-38, PIT- z/Z/G).

8. Omówienie kwestii związanych z obowiązkiem uiszczania zaliczek na podatek od dochodów od uzyskiwanych za granicą.

9. Panel dyskusyjny.

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe