Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Marzena Kabacińska

Wieloletni pracownik organów podatkowych, trener administracji skarbowej, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/ Łódź oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów o/ Łódź. 

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do pracowników biur rachunkowych, notariuszy oraz zainteresowanych tematem.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z opodatkowaniem PIT przychodów z odpłatnego zbycia oraz zamiany nieruchomości  przed upływem pięciu lat od daty nabycia. Podczas spotkania wskażemy, jak należy ustalić termin nabycia w zależności od sposoby nabycia nieruchomości, a także omówione zostaną warunki zwolnienia z opodatkowania.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 1. Wskazanie  przepisów niezbędnych do prawidłowego ustalenia momentu nabycia nieruchomości .
 2. Pojęcie oraz rodzaje nieruchomości, których odpłatne zbycie podlega opodatkowaniu PIT.      
 3. Prawa majątkowe podlegające opodatkowaniu.   
 4. Ustalenie terminu, w którym przychód podlega opodatkowaniu.
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania.
 6. Ulgi i zwolnienia mające zastosowanie do zbytych nieruchomości – stan prawny 2017/2018.
 7. Deklaracje  - sposoby i terminy złożenia.
 8. Panel dyskusyjny.

 

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe