Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu procedury podatkowej oraz podatków pośrednich (VAT, akcyza). Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do: 

 • księgowych,
 • specjalistów ds. kadr i płac, 
 • głównych księgowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • pracowników biur rachunkowych.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest usystematyzowanie tematyki związanej ze skutkami podatkowymi używania samochodów w działalności firmy.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1. Źródła prawa:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

2. Definicja

 • samochód osobowy dla celów podatku dochodowego

3. Nabycie samochodów osobowych jako środków trwałych i ich amortyzacja

 • ustalenie wartości początkowej
 • samochód we współwłasności
 • metody amortyzacji
 • limit 20.000 euro
 • amortyzacja a zawieszenie działalności
 • wykorzystywanie samochodu do celów służbowych i prywatnych

4. Leasing samochodu osobowego

 • wstępna opłata leasingowa
 • raty leasingowe
 • ubezpieczenie samochodu w leasingu
 • wykorzystywanie przedmiotu leasingu do celów prywatnych i służbowych
 • ustalenie wartości początkowej przy wykupie z leasingu

5. Samochód służbowy używany na podstawie umowy najmu i dzierżawy

 • ewidencja przebiegu pojazdu

6. Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem samochodu

 • zakup paliwa
 • inne wydatki
 • VAT niepodlegający odliczeniu
 • koszty naprawy a ubezpieczenie
 • odszkodowania a przychód i koszty

7. Udostępnianie samochodów służbowych pracownikom i innym osobom

 • przychód pracownika z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • przychód osoby niebędącej pracownikiem z tytułu nieodpłatnych świadczeń
 • odpłatne udostępnianie a przychód pracownika i innych osób
 • odpłatne udostępnianie a zużyte paliwo
 • udostępnianie za pokrycie kosztów zużytego paliwa
 • parkowanie samochodu służbowego pod domem
 • składki ZUS

8. Przychód pracodawcy z tytułu odpłatnego udostępniania

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe