Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do:

 • księgowych,
 • głównych księgowych,
 • członków zarządu,
 • prokurentów,
 • dyrektorów finansowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • zarządców nieruchomości komercyjnych (galerii handlowych, biurowców)

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE

1. Wstęp do zmian

 • Przyczyny i cel wprowadzanych regulacji
 • Obszary objęte zmianami

2. Rozdzielenie zysków operacyjnych i zysków kapitałowych

 • Zarys dotychczasowych przepisów
 • Na czym polega nowelizacja?
 • Skutki nowych przepisów dla podatnika

3. Limit wydatków na usługi niematerialne

 • Ograniczenie zaliczania do KUP określonych kategorii wydatków
 • Zasady obliczania limitu
 • Wpływ przepisów na działalność w poszczególnych branżach

4. Finansowanie obce a koszty podatkowe

 • Definicja kosztów finansowania długiem
 • Nowa metoda obliczania limitu niedostatecznej kapitalizacji
 • Do kogo i w jakich przypadkach stosują się wprowadzane restrykcje
 • Alokowanie kosztów finansowania długiem do odpowiedniego źródła przychodu

5. Nieruchomości komercyjne

 • Wprowadzenie nowego źródła opodatkowania dla właścicieli nieruchomości
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • Stawki podatku
 • Możliwości skorzystania ze zwolnienia

6. Podatkowa grupa kapitałowa

 • Nowe warunki utworzenia
 • Obowiązki i ograniczenia dla podmiotów stanowiących PGK

7. Pozostałe zmiany

8. Podsumowanie

 • Spodziewane kierunki stosowania przepisów
 • Trendy na przyszłość

UWAGA! OSTATECZNY PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE ZALEŻNIE OD FINALNEGO KSZTAŁTU USTAWY NOWELIZUJĄCEJ.

METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe