Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Bartosz Sokalszczuk

Prawnik, przedsiębiorca. Prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi współpracując z zespołem adwokatów i radców prawnych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do:

 • małych i średnich przedsiębiorców,
 • osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • osób zaangażowanych w kreowanie startupów
 • księgowych,
 • osoby, które działają jako pełnomocnicy i prokurenci.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • Czym jest pełnomocnictwo?
 • Czym jest prokura?
 • W jaki sposób można ustanowić pełnomocnika, a w jaki sposób ustanowić prokurenta?
 • W jaki sposób odwołać prokurę i pełnomocnictwo?
 • Kto i w jakich okolicznościach może udzielić dalszego pełnomocnictwa?
 • Jaka jest odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania reprezentowanego przedsiębiorstwa?
 • Jaki skutki rodzi działanie bez umocowania oraz działanie z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa?
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 • Różnice między prokurą a pełnomocnictwem
 • Rodzaje pełnomocnictw i analiza ich treści
 • Sposób i forma ustanowienia pełnomocnika i prokurenta
 • Sposób i forma odwołania pełnomocnika i prokury
 • Dalsze pełnomocnictwo
 • Odpowiedzialność pełnomocnika i prokurenta za zobowiązania przedsiębiorstwa
 • Falsus procurator – konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe