Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Bartosz Sokalszczuk

Prawnik, przedsiębiorca. Prowadzi kancelarię adwokacką w Łodzi współpracując z zespołem adwokatów i radców prawnych.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Szkolenie kierujemy do:

 • małych i średnich przedsiębiorców,
 • osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • osób zaangażowanych w kreowanie startaupów
 • osób odpowiadających za sprzedaż w przedsiębiorstwie, którzy w swojej działalności będą dostarczali towary lub usługi znacznej wartości, zaś w transakcja od strony formalnej prowadzona będzie na podstawie umowy pisemnej.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • W jaki sposób sprawdzić wiarygodność potencjalnego klienta przy użyciu środków dostępnych przeciętnemu przedsiębiorcy
 • W jaki sposób prawidłowo wskazać strony umowy i ustalić uprawnione do reprezentowania partnera handlowego
 • Rodzaje pełnomocnictw na podstawie KC
 • Rodzaje umów na podstawie kodeksu cywilnego
 • Jakie są elementy umowy
 • Jakie są konsekwencje zawarcia umowy przez osobę nieuprawnioną
 • Odsetki i kara umowna w umowie
 • W jaki sposób można zabezpieczyć wykonanie umowy
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 • Badanie wiarygodności klienta
 • Strony umowy – wypis z KRS i CEIDG
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa
 • Rodzaje umów
 • Zabezpieczenie umów w obrocie gospodarczym
 • Zmiany w formach dokumentów po 08 września 2016 roku
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe