Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Magdalena Kurowska

Specjalistka do spraw ubezpieczeń, likwidacji szkód i odszkodowań. Wieloletni trener wewnętrzny firm Uniqa TU S.A. i Kredyt Bank.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Kurs dedykujemy osobom zainteresowanym pracą na stanowiskach:

 • likwidatorów merytorycznych / technicznych szkód
 • menadżerów zespołów likwidacyjnych
 • audytorów wewnętrznych / zewnętrznych procesów likwidacji szkód
 • agentów ubezpieczeniowych
 • brokerów ubezpieczeniowych
 • pracowników zakładów ubezpieczeń

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • otrzymasz wiedzę dotyczącą otoczenia prawnego likwidacji szkód
 • zapoznasz się z etapami „życia” szkody
 • zrozumiesz role stron postępowania likwidacyjnego
 • uzyskasz orientację w różnorodności umów ubezpieczenia i zgłaszanych roszczeń
 • otrzymasz wiedzę dotyczącą konsekwencji niedochowania przez strony postępowania likwidacyjnego ciążących na nich zobowiązań
 • poznasz „kulisy” pracy w likwidacji szkód
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 • prawo ubezpieczeniowe – źródła
 • jak definiować szkodę
 • typologia szkód – reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej
 • likwidacja szkód w liczbach
 • etapy procesu likwidacji szkody
 • uczestnicy procesu likwidacji szkód i ich rola
 • sankcje
 • trendy
 • „ze słownika likwidatora”
 • przykłady szkód – case study
 • ciekawostki
METODY PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • warsztaty kreatywne

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe