Koszt uczestnictwa: 300 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

PROWADZĄCY

Magdalena Kurowska

Specjalistka do spraw ubezpieczeń, likwidacji szkód i odszkodowań. Wieloletni trener wewnętrzny firm Uniqa TU S.A. i Kredyt Bank.

DO KOGO SKIEROWANY JEST NASZ KURS?

Kurs dedykujemy:

 • likwidatorom merytorycznym/technicznym szkód
 • menadżerom zespołów likwidacyjnych
 • audytorom wewnętrznym / zewnętrznym procesów likwidacji szkód
 • agentom ubezpieczeniowym
 • brokerom ubezpieczeniowym
 • pracownikom zakładów ubezpieczeń
 • zarządcom nieruchomości
 • zarządom Spółdzielni Mieszkaniowych
 • zarządom Wspólnot Mieszkaniowych
 • prywatnym właścicielom nieruchomości

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

 • otrzymasz wiedzę dotyczącą otoczenia prawnego likwidacji szkód zgłaszanych z odpowiedzialności cywilnej związanej z władaniem/ zarządzaniem nieruchomością
 • zapoznasz się z rodzajami zgłaszanych szkód
 • uzyskasz wiedzę o rodzajach reżimów odpowiedzialności oraz konsekwencji ich zastosowania
 • otrzymasz wiedzę dotyczącą konsekwencji niedochowania przez właścicieli/zarządców nieruchomości ciążących na nich zobowiązań
 • dowiesz się w jaki sposób chronić się przed zagrożeniami wynikającymi z posiadania/zarządzania nieruchomością
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PANELE
 • regulacje prawne
 • jak definiować szkodę
 • typologia szkód – reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej
 • zobowiązania właściciela nieruchomości
 • zobowiązania zarządcy nieruchomości
 • sankcje
 • przykłady szkód – case study
 • świadome zarządzania nieruchomością własną lub należącą do osoby trzeciej
METODA PRACY Z UCZESTNIKAMI
 • wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • warsztaty kreatywne

Najbliższe szkolenia:

Terminy szkolenia zostaną podane już wkrótce.

Wybierz kategorię szkoleń, którą jesteś zainteresowany:

Kompetencje miękkie

BHP

Kursy/szkolenia podyplomowe